Iyengaryoga

Min inspirasjon, om iyengaryoga og effekten.

Min inspirasjon

Den første yogaboka jeg leste i het «Light on yoga». Boka ble kjøpt på salg, da jeg var i Australia for første gang i -97. Forfatteren var B.K.S. Iyengar, og kroppen hans var i stillinger som selv for en danser virket umenneskelig. Lite visste jeg da hvor stor innflytelse dette mennesket skulle ha på mitt liv.

Nå over 20 år etter kjenner jeg en stor takknemlighet og ydmykhet ovenfor denne betydningsfulle læreren og yogi, som har fremmet yoga i India og senere i vesten. 

Jeg møtte aldri B.K.S. Iyengar fremdeles levde, men i 2018 tok jeg turen til Pune i India til instituttet Ramamani Itengar Memoral Yoga Institute (RIMYI). Som Mr. Iyengar etablerte og som ble innviet i 1975. Instituttet blir nå drevet av familien Iyengar.

B.K.S. Iyengar

“Look after the root of the tree, and the fragrant flower and luscious fruits will grow by themselves. Look after the health of the body, and the fragrance of the mind and richness of the spirit will follow.”

— B.K.S. Iyengar

Om Iyengaryoga

Det er en nøysom og oppmerksom/ mindfull yoga praktisering.

Den er karakteristisk i sitt mangfold av sekvenser og valg av stillinger/asanas.

Utvøverne jobber med teknikk for å fordype erfaringen av selve stillingen, puste og for å øve på å være oppmerksom.
En yogastil som har vært, og er banebrytene i bruken av utstyr som blokker, belter ,benker, bolstre, sandposer m.m.
Som lærer innen Iyengaryoga ser vi på hvor mange tiår vi har utdannet oss- ikke hvor mange timer.

Effekten av Iyengaryoga

Når vi øver yoga blir det lagt vekt på presisjon og linjering av kroppen både i stillingene (asana) og i pusteøvelsene (pranayama). Yoga praktisering handler mer om hvordan vi utfører den enkelte øvelsen, enn at vi bare trener kroppen. At sinnet fokuserer på detaljene i øvelsene fører til at hele du er engasjert og tilstede akkurat i dette øyeblikket.
Kroppen utfordres gradvis, først med et større fokus på de stående fysiske øvelsene. (Hvis vi sammenligner med å lære å lese, kan de stående øvelsene sees på som bokstavene vi først må kunne). Deretter integreres flere og flere øvelser inn med ulike vanskelighetsgrader. Frem overbøyning, bak overbøyning og opp-ned stillinger blir utført i ulike sekvenser. Ved å praktisere yoga blir kroppen sterkere, mer mobil, stabil og mere utholdende.
Avspenning er en viktig del av praktiseringen, og et viktig «redskap» vi kan ta ta med oss inn i en travel hverdag.
Gjennom pusteøvelser er vi med å påvirke energien i vår kropp, og pusten bidrar derfor til at vi påvirker vår sinnstilstand.
Gjennom pusteøvelser er vi med å påvirke energien i vår kropp, og pusten bidrar derfor til at vi påvirker vår sinnstilstand.

Patañjalim

“yogena cittasya padena vācāṁ malaṁ śarīrasya ca vaidyakena yopākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ patañjaliṁ prāñjalirānato’smi ābāhu puruṣākāraṁ śaṅkha cakrāsi dhāriṇam sahasra śirasaṁ śvetaṁ praṇamāmi patañjalim”

— TIL PATAÑJALIM

Yogasutra er en samling av 196 indiske sutraer. Vi kan si det er 196 korte og konsise vers som bl.a diskuterer mål og praktisering i yoga. Det er en læring i hver og en sutra som kan veilede den praktiserende. Forfatteren er Patanjali, som også skal ha skrevet om ayurveda og gramatikk. Det er en tradisjon og vise en takknemlighet til personer som har, og har hatt betydning innen yogatradisjonen.

Iyengaryoga

Min inspirasjon, om Iyengaryoga og effekten.

Min inspirasjon

Den første yogaboka jeg leste i het «Light on yoga». Boka ble kjøpt på salg, da jeg var i Australia for første gang i -97. Forfatteren var B.K.S. Iyengar, og kroppen hans var i stillinger som selv for en danser virket umenneskelig. Lite visste jeg da hvor stor innflytelse dette mennesket skulle ha på mitt liv.

Nå over 20 år etter kjenner jeg en stor takknemlighet og ydmykhet ovenfor denne betydningsfulle læreren og yogi, som har fremmet yoga i India og senere i vesten. 

Jeg møtte aldri B.K.S. Iyengar fremdeles levde, men i 2018 tok jeg turen til Pune i India til instituttet Ramamani Itengar Memoral Yoga Institute (RIMYI). Som Mr. Iyengar etablerte og som ble innviet i 1975. Instituttet blir nå drevet av familien Iyengar.

B.K.S. Iyengar

“Look after the root of the tree, and the fragrant flower and luscious fruits will grow by themselves. Look after the health of the body, and the fragrance of the mind and richness of the spirit will follow.”

— B.K.S. Iyengar

Om Iyengaryoga

Det er en nøysom og oppmerksom/ mindfull yoga praktisering.

Den er karakteristisk i sitt mangfold av sekvenser og valg av stillinger/asanas.

Utvøverne jobber med teknikk for å fordype erfaringen av selve stillingen, puste og for å øve på å være oppmerksom.
En yogastil som har vært, og er banebrytene i bruken av utstyr som blokker, belter ,benker, bolstre, sandposer m.m.
Som lærer innen Iyengaryoga ser vi på hvor mange tiår vi har utdannet oss- ikke hvor mange timer.

Effekten av Iyengaryoga

Når vi øver yoga blir det lagt vekt på presisjon og linjering av kroppen både i stillingene (asana) og i pusteøvelsene (pranayama). Yoga praktisering handler mer om hvordan vi utfører den enkelte øvelsen, enn at vi bare trener kroppen. At sinnet fokuserer på detaljene i øvelsene fører til at hele du er engasjert og tilstede akkurat i dette øyeblikket.
Kroppen utfordres gradvis, først med et større fokus på de stående fysiske øvelsene. (Hvis vi sammenligner med å lære å lese, kan de stående øvelsene sees på som bokstavene vi først må kunne). Deretter integreres flere og flere øvelser inn med ulike vanskelighetsgrader. Frem overbøyning, bak overbøyning og opp-ned stillinger blir utført i ulike sekvenser. Ved å praktisere yoga blir kroppen sterkere, mer mobil, stabil og mere utholdende.
Avspenning er en viktig del av praktiseringen, og et viktig «redskap» vi kan ta ta med oss inn i en travel hverdag.
Gjennom pusteøvelser er vi med å påvirke energien i vår kropp, og pusten bidrar derfor til at vi påvirker vår sinnstilstand.
Gjennom pusteøvelser er vi med å påvirke energien i vår kropp, og pusten bidrar derfor til at vi påvirker vår sinnstilstand.

Patañjalim

“yogena cittasya padena vācāṁ malaṁ śarīrasya ca vaidyakena yopākarottaṁ pravaraṁ munīnāṁ patañjaliṁ prāñjalirānato’smi ābāhu puruṣākāraṁ śaṅkha cakrāsi dhāriṇam sahasra śirasaṁ śvetaṁ praṇamāmi patañjalim”

— TIL PATAÑJALIM

Yogasutra er en samling av 196 indiske sutraer. Vi kan si det er 196 korte og konsise vers som bl.a diskuterer mål og praktisering i yoga. Det er en læring i hver og en sutra som kan veilede den praktiserende. Forfatteren er Patanjali, som også skal ha skrevet om ayurveda og gramatikk. Det er en tradisjon og vise en takknemlighet til personer som har, og har hatt betydning innen yogatradisjonen.

Finn en klasse

som passer for deg.
Lukk

Logg inn

Lukk

Handlekurv (0)

Du har ingen produkter i handlekurven. Du har ingen produkter i handlekurven.

Opal Yoga

Iyengaryoga i Nodre Follo